Họ và tên người đại diện: Hồ Tiến.

Địa chỉ tạm trú: Thôn Long Thạnh Đông, Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam.

Email: tienho208@gmail.com

SĐT liên hệ: 0909.988.392


Tên hộ kinh doanh: HCMWATCH.VN

Điạ chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 40/19B Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận  đăng ký hộ kinh doanh SỐ: 41C8026140

MÃ SỐ NGƯỜI NỘP THUẾ: 8544589894-001